Nieuwsbrief voor verenigingen 22 April 2020

 

Nieuwsbrief 2 aangepaste coronamaatregelen (sport)verenigingen

Op 21 april heeft onze minister president Mark Rutte een persconferentie gegeven over het coronavirus. Hij gaf daarin aan dat het met de corona-aanpak heel langzaam de goede kant op gaat. Hoewel de situatie nog heel fragiel is, komt er nu voorzichtig ruimte. Onder andere ruimte voor kinderen en jongeren die hun school, sport en spel missen. Dat is de verdienste van ons allemaal: omdat wij ons allemaal aan de maatregelen houden, kunnen we kleine stapjes zetten. Het kabinet heeft besloten de meeste maatregelen te verlengen tot en met 19 mei. In de week vóór 19 mei beoordeelt het kabinet wat er voor de periode daarna nodig is. Het kabinet heeft enkele wijzigingen ingevoerd in de maatregelen die gaan over evenementen, onderwijs, kinderopvang, sport en zorg voor ouderen. Voor de cultuursector zijn de maatregelen (nog) niet gewijzigd. In deze nieuwsbrief worden de aangepaste maatregelen voor sport- en evenementen weergegeven en hoe we hier in de gemeente Aalten mee om willen gaan.

Update maatregelen

De jeugd mag weer buiten sporten vanaf 29 april!
De Nederlandse jeugd mag weer naar de sportclub! Het kabinet heeft ruimte gecreëerd in de maatregelen zodat kinderen en jongeren tot en met 18 jaar vanaf 29 april buiten met elkaar mogen sporten. De leeftijdsgroep 13-18 jaar zal daar bij wel anderhalve meter afstand tot elkaar moeten houden. Het kabinet heeft verder besloten trainingen van topsporters onder duidelijke voorwaarden en op aangewezen locaties mogelijk te maken. De op dit moment gesloten sportaccommodaties mogen alleen voor deze groepen weer worden gebruikt mits dit georganiseerd is en onder begeleiding is. De eerste lijn van de handhaving hiervan ligt bij de clubs zelf.
Alle aandacht gaat de komende dagen uit naar het toepassen van de richtlijnen en protocollen die de afgelopen tijd samen met Platform Ondernemende Sportaanbieders, VSG en het ministerie van VWS zijn voorbereid, zodat activiteiten conform de richtlijnen goed en veilig georganiseerd kunnen worden. Het kan zijn dat er in de komende periode vanuit de veiligheidsregio verduidelijking komt over wat wel en niet mag. Als dit het geval is hoort u dit van ons in de volgende nieuwsbrief.

Verbod op samenkomsten/evenementen blijft gehandhaafd
Deze beperkte heropening van de sport is voorlopig tot 20 mei van dit jaar. De horecavoorzieningen van de sportverenigingen blijven net als de rest van de horeca in Nederland nog gesloten. Ook het algemene verbod op samenkomsten blijft voorlopig gehandhaafd. Het verbod op het organiseren van vergunning plichtige evenementen wordt verlengd tot 1 september 2020.
Achtergrond verruiming maatregelen
De verruiming van de maatregelen is gebaseerd op adviezen van deskundigen. Sport is waanzinnig belangrijk voor onze gezondheid. Individueel sporten, een rondje hardlopen, fietsen of wandelen kan en mag en is goed voor iedereen. Gedwongen binnen zitten is extra ingewikkeld voor kinderen en jongeren. Voor hen is het directe risico van het virus bovendien erg klein.

Veel gestelde vragen en antwoorden naar aanleiding van de verruimde maatregelen zijn:

Mogen kinderen buiten sporten?
Kinderen tot en met 12 jaar kunnen samen buiten sporten, mits dit georganiseerd en onder begeleiding is. Zij hoeven daarbij geen 1,5 meter afstand van elkaar te houden. Officiële wedstrijden en competitie zijn verboden. Steeds geldt: geen ouders langs de lijn en thuis douchen. Bij klachten zoals koorts, hoesten of verkoudheid geldt ook voor kinderen nog steeds: blijf thuis.

Mogen jongeren buiten sporten?
Jongeren van 13 tot en met 18 jaar mogen samen buiten sporten, mits dit georganiseerd en onder begeleiding is. Zij moeten onderling 1,5 meter afstand houden. Dus: geen contactsporten. Officiële wedstrijden en competitie zijn verboden. Steeds geldt: geen ouders langs de lijn en thuis douchen. Bij klachten zoals koorts, hoesten of verkoudheid geldt ook voor jongeren nog steeds: blijf thuis.

Hoe krijgen we het georganiseerd na 28 april?

 1. Buitensportverenigingen maken een planning voor hun eigen jeugd. Wij doen een beroep op de verenigingen om ook kinderen die geen lid zijn toe te laten.
 2. De sport vindt bij voorkeur plaats op bestaande buitensportlocaties. In de openbare ruimte kan dit ook, zolang de veiligheid gewaarborgd wordt.
 3. Binnensporten zoeken contact met buitensportlocaties om met eigen begeleiding gebruik te maken van de velden om evt. tafeltennis of gymnastiek aan te bieden op een voetbalveld. Wij doen hiervoor een beroep op de solidariteit van de buitensportverenigingen. De buitensportvereniging maakt dan een planning op welke tijden dit kan. Uiteraard met inachtneming van de maatregelen en eventueel gepland onderhoud.
 4. Denk voor het organiseren van binnensporten buiten bijvoorbeeld ook aan de beweegtuin bij Beth San (graag tijden afstemmen met Beth San), het calisthenicspark bij de Nijverheidsweg, skatebanen, trapveldjes, sportkooien of een veldje naast een sportaccommodatie.
 5. Hoe u de buitentrainingen volgens de nieuwe richtlijnen goed en veilig kunt organiseren, hangt erg af van de sport die u beoefend. Meer informatie hieronder en over richtlijnen en protocollen kunt u in de regel krijgen bij uw sportbond of via NOC-NSF.
 6. Wij zijn nog in overleg met partijen om aanvullend aanbod voor kinderen te organiseren. Het idee is om dit via de scholen bekend te maken.

Op deze manier sporten is totaal anders dan wij gewend zijn. Wij doen een beroep op u om de mogelijkheden voor de jeugd en jongeren om met elkaar aangepast buiten te sporten te organiseren. Lukt dit niet of heeft u er vragen over? Geef dit dan door dan gaan wij samen met alle betrokkenen en binnen de mogelijkheden, op zoek naar een passende oplossing.

Te weinig geld voor een sportclub of creatieve les?
U kunt uw leden wijzen op het feit dat de gemeente Aalten een bijdrage geeft voor de kosten van sport en cultuur.

 • Jeugdfonds Sport en Cultuur
  Het Jeugdfonds Sport en Cultuur is voor alle gezinnen met kinderen tussen 4 en 18 jaar die rechtmatig in de gemeente Aalten wonen met een inkomen tussen 110-120% van de bijstandsnorm. En kan een jaar lang de contributie overnemen. Ouders kunnen zelf geen aanvraag indienen. Dit kan via richard@talentverbinder.nl of s.rexwinkel@figulus-welzijn.nl. Voor meer informatie zie www.aalten.nl/smallebeurs.
 • Meedoenregeling
  Wanneer het inkomen lager is dan 120% van de bijstandsnorm, kan gebruik worden gemaakt van de meedoenregeling.
  Dit geldt voor alle inwoners van de gemeente Aalten. Voor meer informatie klik hier.

Tot slot
Met iedere stap die we in dit proces in de strijd tegen het coronavirus zetten, zullen sommige mensen opgelucht zijn, anderen juist teleurgesteld of bezorgd. Toch is dit de intelligente weg vooruit naar een gezonde samenleving, waarin mensen zich veilig voelen, kunnen ondernemen, onderwijs volgen en zich weer zo vrij mogelijk kunnen bewegen. Wij wensen jullie veel succes bij deze nieuwe uitdaging. Blijf gezond en zorg goed voor elkaar.
We hopen u via deze berichtgeving verder te kunnen helpen met het opstarten van de sportactiviteiten in lijn met de gewijzigde maatregelen. Mochten er naar aanleiding van de informatie verdere vragen zijn, neem contact met ons op bij voorkeur via elena@talentverbinder.nl of b.rensen@aalten.nl.

Relevante links:

 

Bijlage

Factsheet 1- Overzicht maatregelen overheid
Factsheet 2  – Overzicht Maatregelen Sport